تماس با مدیریت
جهت ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت سیستم آنلاین دانشگاه میتوانید از طریق فرم زیر انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.
انتقادات و پیشنهادات
موضوع :
متن پیام :