عنوان :
نویسنده :
گردآورنده :
مترجم :
موضوع :
نشر :
چاپ :
زبان :
شماره جلد :
تعداد نسخه :
تعداد صفحات :
توضیحات :

جزییات بیشتر کتاب
عکس کتاب ثبت شده است و می توانید آن را در بالا کنار جزییات کتاب مشاهده کنید.
خلاصه کتاب
شما دانشجویان عزیز می توانید درصورت تمایل جهت تکمیل اطلاعات کتاب های کتابخانه مارا یاری نمایید و قابل ذکر است که در صورت اضافه کردن اطلاعات تخفیفاتی برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد،همچنین این اطلاعات همراه با نام دانشجو درج خواهد شد در صحت آن دقت فرمایید .
خلاصه روی جلد
شما دانشجویان عزیز می توانید درصورت تمایل جهت تکمیل اطلاعات کتاب های کتابخانه مارا یاری نمایید و قابل ذکر است که در صورت اضافه کردن اطلاعات تخفیفاتی برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد،همچنین این اطلاعات همراه با نام دانشجو درج خواهد شد در صحت آن دقت فرمایید .
یادداشت پشت جلد
شما دانشجویان عزیز می توانید درصورت تمایل جهت تکمیل اطلاعات کتاب های کتابخانه مارا یاری نمایید و قابل ذکر است که در صورت اضافه کردن اطلاعات تخفیفاتی برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد،همچنین این اطلاعات همراه با نام دانشجو درج خواهد شد در صحت آن دقت فرمایید .
مقدمه کتاب
شما دانشجویان عزیز می توانید درصورت تمایل جهت تکمیل اطلاعات کتاب های کتابخانه مارا یاری نمایید و قابل ذکر است که در صورت اضافه کردن اطلاعات تخفیفاتی برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد،همچنین این اطلاعات همراه با نام دانشجو درج خواهد شد در صحت آن دقت فرمایید .
سرفصل های کتاب
شما دانشجویان عزیز می توانید درصورت تمایل جهت تکمیل اطلاعات کتاب های کتابخانه مارا یاری نمایید و قابل ذکر است که در صورت اضافه کردن اطلاعات تخفیفاتی برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد،همچنین این اطلاعات همراه با نام دانشجو درج خواهد شد در صحت آن دقت فرمایید .
:

کتاب های مرتبط

نظرات درباره کتاب
اضافه کردن کامنت جدید
شما دانشجویان عزیز می توانید درصورت تمایل جهت تکمیل اطلاعات کتاب های کتابخانه مارا یاری نمایید و قابل ذکر است که در صورت اضافه کردن اطلاعات تخفیفاتی برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد،همچنین این اطلاعات همراه با نام دانشجو درج خواهد شد در صحت آن دقت فرمایید .